Vallás és tudomány egymás szemében

Időpont: 2017. november 21., kedd, 18:00–20:00
Helyszín: SZTE Állam- és Jogtudományi Kar 207-es terem

A tudomány és vallás társadalmi szerepe hasonló abban az értelemben, hogy mindkettő az ember érzelmi igényeinek kielégítésére törekszik. A vallás esetében ez az érzelmi igény sokrétű, valószínűleg a haláltól való félelem, a tekintélynek való behódolás, a gyermek szülőtől való függésének kivetítése egy mindenhatóra, stb., míg a tudományt alapvetően az emberi kíváncsiság motiválja. E motivációbeli eltérés óriási különbséget okoz: a tudomány az igazságot keresi, a vallás viszont pszichológiai szükségleteket elégít ki, s ehhez igazítja a valóságról való elképzelését. A vallás a világ létrejöttére és működésére is választ ad, ám ez a válasz ütközik a tudományos elképzelésekkel mind az alkalmazott módszertanban, mind az állítások tartalmában.
Az előadásban a két megközelítés lényegi aspektusait és a másik állításaihoz való kölcsönös viszonyulást mutatom be. Konkrét vallásként elsősorban a zsidó-keresztény felfogásról lesz szó, de elemzem általában a kreacionizmust és ennek egyik vadhajtását az értelmes tervezettséget is.

Előadó: Prof. Dr. Boldogkői Zsolt, tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE ÁOK Orvosi Biológiai Intézet
Beszélgetőtárs: Dr. Gálity Hristifor


Kategória: Esemény | A közvetlen link.