III. Humanista Kiáltvány

A humanizmus és törekvései: Harmadik Humanista Kiáltvány, az 1933-as Humanista Kiáltvány utóda

A humanizmus egy előremutató életfilozófia, mely egy erkölcsös, felelős, az egyéni boldogságot és az egész emberiség javát egyaránt szem előtt tartó életvitelt propagál. Mindezt a természetfelettire való hivatkozás nélkül.

A humanista álláspont, melyet az értelem irányít, az együttérzés inspirál, és a tapasztalat határoz meg, arra biztat minket, hogy az életet jól, és teljes egészében éljük meg. A humanizmus hosszú idő alatt alakult ki, és továbbra is fejlődik azoknak a gondolkodó embereknek az erőfeszítései következtében, akik felismerték, hogy az értékek és az eszmék a tudásunk fejlődésével együtt változnak, akármennyire is figyelmesen voltak kidolgozva.

Ez a dokumentum része annak a folyamatban levő erőfeszítésnek, hogy a humanizmus fogalmi határait tisztán, és pozitív módon fejezzük ki. Nem azt tartalmazza, hogy mit kell hinnünk, hanem azt a közös álláspontot, amit igenis elfogadunk. Ebben az értelemben a következőket állítjuk:

A világról való tudásunk a megfigyeléseken, a kísérletezésen, és a racionális elemzésen alapszik. A humanisták azt gondolják, hogy a tudomány a legjobb módszer arra, hogy tudást szerezzünk, valamint arra is, hogy megoldjuk a problémákat, és hasznos technológiákat fejlesszünk ki. Ugyanakkor elismerjük a gondolkodásban, a művészetben, és a belső tapasztalatokban megjelenő új irányzatokat, melyek mind alávethetők kritikai felülvizsgálatnak.

Az emberek a természet szerves részei, és az irányítás nélküli evolúciós folyamatok eredményei. A humanisták a természetet önálló létezőnek tartják. Az életünket elegendőnek, és teljesnek fogadjuk el, megkülönböztetve azt, ahogy a dolgok valóban léteznek attól, ahogy szeretnénk, hogy lennének, vagy amilyennek képzeljük őket. Örömmel fogadjuk a jövő kihívásait, valamint vonzónak tartjuk az ismeretlent, nem pedig elrettentőnek.

Az erkölcsi értékek az emberi igényekből és érdekekből származnak, amit a tapasztalat határoz meg. A humanisták az értékeket az emberi jóllétre alapozzák, melyet az emberek körülményei, érdekei, és gondjai alakítanak. Ezeket a földi ökoszisztémára, és azon túlmenően is érvényesnek tekintjük. Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy minden embert természeténél fogva értékesnek tartsunk, és méltósággal rendelkezőként kezeljünk. Valamint az iránt, hogy olyan tájékozott döntéseket hozzunk, melyek összeegyeztethetők a felelősségteljes szabadsággal.

Az emberi élet abban teljesedik ki, hogy az egyén az emberi eszményeket szolgálja. Arra törekszünk, hogy a lehető legteljesebb életet éljük, és az életünket mély cétudattal, csodálattal teli módon, és az emberi lét szépsége által lenyűgözve éljük. Ennek minden kihívásával, tragédiájával, sőt az elkerülhetetlen halál tényével együtt. A humanisták az emberi kultúra gazdag örökségére támaszkodnak, és a humanista álláspont megnyugvást ad nélkülözés esetén, illetve bátorítást a bőség idején.

Az emberek természetüknél fogva társas lények, és értelmet találnak a kapcsolatokban. A humanisták egy olyan világra vágynak és törekednek, melyben az emberek egymásról gondoskodnak, mely kegyetlenségtől mentes, és ahol a nézeteltéréseket együttműködve, erőszak nélkül oldjuk meg. Az egyéni lé és az egymásrautaltság egyesítése gazdagítja az életünket, arra ösztönöz, hogy mások életét is gazdagabbá tegyük, valamint reményt ad a békére, az igazságosságra, és mindenki számára nyitott lehetőségekre.

A társadalom javára végzett munka növeli az egyéni boldogságot. A progresszív kultúrák azon dolgoztak, hogy az emberiséget felszabadítsák a puszta túlélésért vívott harc alól, illetve hogy csökkentsék a szenvedést, és fejlesszék a globális közösséget. Arra törekszünk, hogy csökkentsük a körülményekből, és a képességekből fakadó egyenlőtlenségeket. Támogatjuk a természeti erőforrások, valamint az emberi erőfeszítés gyümölcseinek elosztását, annak érdekében, hogy a lehető legtöbb ember jó életet élhessen.

A humanistákat mindannyiunk jólléte érdekli, és elkötelezettek a sokszínűség mellet. Tiszteletben tartjuk a miénktől eltérő, de ugyanakkor emberséges nézőpontokat. Azon dolgozunk, hogy támogassuk az emberi és állampolgári jogok szabad, szekuláris társadalomban való gyakorlását. Azt gondoljuk, hogy ez állampolgári kötelesség, ahogy a demokratikus folyamatban való részvétel, és a bolygó, illetve a természetes világ sértetlenségének, sokféleségének és szépségének védelme szintén.

Ily módon szerepet játszva az élet folyamában, erre a vízióra törekszünk, azzal a megalapozott meggyőződéssel, hogy az emberiség képes a legmagasabb eszményei irányába fejlődni. Az életünk és a minket körülvevő világ iránti felelősség csakis a miénk.

A Humanista Kiáltvány az Amerikai Humanista Társaság védjegy alatt áll.
© 2003 Amerikai Humanista Társaság

Az AHT igazgatótanácsa a következő műveket történelminek nyilvánította, és a III. Humanista Kiáltvány ezeket helyettesíti:
I. Humanista Kiáltvány
II. Humanista Kiáltvány

Az eredeti, angol nyelvű szöveg