GY. I. K.

Gyakran ismételt kérdések

A Humanizmus egy vallás?

A (szekuláris) humanizmus egy világnézet. Nincsenek a vallásokéhoz hasonló merev dogmái és rituáléi, de merít a vallások bizonyos erkölcsi tanításaiból.

Hogyan viszonyul a Humanizmus a tudományos szkepticizmushoz?

A Humanizmus egyik alapköve a kritikai gondolkodás és a világról alkotott képünk tudományos módszerrel történő fejlesztése. Mint ilyen, támogatja a tudományos szkepticizmust és küzd az áltudományok, sarlatánság, hiedelmek ellen.

Minden ateista humanista?

Bár sok ateista szekuláris, azaz világi, vallás nélküli humanistának vallja magát, önmagában az ateizmus csupán annyit jelent, hogy valaki nem hisz egy istenben sem. Az ateizmus korántsem jelent automatikusan humanizmust, ahogy az ellenkezője sem igaz, hogy az ateizmus embertelenséghez vezet.

Minden szekuláris humanista ateista?

A szekuláris humanizmus naturalisztikus világnézet, ezért a világról alkotott képének alapját a tudomány szolgáltatja. Ennek következtében a bizonyítékok megléte, vagy hiánya dönti el, hogy mit tartunk valóságosnak. Tehát Isten (vagy istenek) létezésébe vetett hit hiánya nem valamiféle érzelmi alapú ellenszegülés következménye, hanem a rendelkezésre álló bizonyítékok, illetve azok hiányának józan értékelésén alapul.