A modern humanizmus nyilatkozata

(“Amszterdami Nyilatkozat” -ként is ismert), amelyet a Humanisták Nemzetközi Szervezetének 2022-es kongresszusa adott ki és amely a 2002-es Amszterdami Nyilatkozat helyébe lép.

A humanista világnézet és értékek iránymutatást adnak a “jó élet” megéléséhez, anélkül, hogy természetfeletti vagy mindenható lényre utalnának. Egyidősek a civilizációval, és minden kontinensen van történelmük. Napjaink humanizmusa a csúcspontja a dolgok értelméről és az erkölcsről szóló viták e hosszú tradíciójának, inspirációul szolgál sokaknak a világ nagy gondolkodói, művészei és humanitáriusai közül és egybeforrt a modern tudomány térnyerésével.

Mint globális humanista mozgalom, célunk, hogy mindenkiben tudatosítsuk, mit jelent a humanista világnézet. Ezek a humanizmus alapjai a Humanisták Nemzetközi Szervezete szerint 2022-ben:

 1. A humanisták törekednek az erkölcsösségre
 • Elfogadjuk, hogy az erkölcs az emberi lét szükséges velejárója, amely az élőlények szenvedésre és jólétre való képességén alapszik, a segítés és a nem ártás előnyei ösztönzik, az értelem és az együttérzés lehetővé teszik, és amelynek nincs szüksége az emberiségen kívüli forrásra.
 • Megerősítjük az egyén értékét és méltóságát és minden embertársunk jogát a legszélesebb szabadsághoz és a lehető legteljesebb fejlődéshez, ami összeegyeztethető mások jogaival. Ezen célok érdekében támogatjuk a békét, a demokráciát, a jog uralmát és az emberi jogokat.
 • Elutasítjuk a rasszizmus és előítéletek minden formáját, valamint az ezekből származó igazságtalanságokat, és támogatjuk az emberiség fejlődését és közösségét annak minden egyéni megnyilvánulásában és változatosságában.
 • Úgy tartjuk, hogy az egyéni szabadságnak össze kell kapcsolódnia a társadalommal szembeni felelősséggel. Egy szabad egyénnek kötelezettségei vannak mások felé és mi kötelességünknek érezzük, hogy az egész emberiségről gondoskodjunk, beleértve a jövő generációit és ezen túl minden érző lényt.
 • Felismerjük, hogy a természet részei vagyunk, és vállaljuk a felelősségünket a természeti világra gyakorolt hatásunkért.
 1. A humanisták törekednek a racionalitásra
 • Meggyőződésünk, hogy a világ problémáira adható megoldások az emberi értelemben és cselekvésben rejlenek. A tudomány és a szabad kutatás alkalmazását javasoljuk ezen problémák kezelésére, nem feledve azt, hogy míg a tudomány adja a módszereket, az emberi értékek kell, hogy a célokat kijelöljék. A tudományt és technológiát az emberi jólét növelésére kívánjuk használni, és sohasem érzéketlenül vagy pusztító módon.
 1. A humanisták törekednek arra, hogy teljes életet éljenek
 • Nagyra értékeljük az egyéni öröm és kiteljesedés minden olyan forrását, amely másnak nem árt, és hiszünk abban, hogy a személyes fejlődés a kreatív és etikus életvitel ápolásán keresztül élethosszig tartó vállalkozás.
 • Ezért nagyra értékeljük a művészi kreativitást és képzelőerőt, és felismerjük az irodalom, a zene, valamint a vizuális és előadóművészet átalakító erejét. Nagyra értékeljük a természet szépségét, és csodálatot, áhítatot és nyugalmat hozó képességét. Nagyra értékeljük az egyéni és közösségi erőkifejtést a fizikai tevékenységben, és az abban rejlő teret a bajtársiasság és az eredményesség számára. Nagyra becsüljük a tudásra való törekvést, valamint az általa nyújtott alázatot, bölcsességet és éleslátást.
 1. A humanizmus kielégíti a széles körben elterjedt igényt arra, hogy az emberi élet értelmet és célt kapjon, miközben alternatívát jelent a vallással, a nacionalizmussal, a szektarianizmussal és a nihilizmussal szemben.
 • Bár úgy gondoljuk, hogy az emberi jólét iránti elkötelezettség kortalan, sajátos véleményeink nem örökre rögzített kinyilatkoztatásokon alapulnak. A humanisták felismerik, hogy senki sem tévedhetetlen, vagy mindentudó, és hogy a világról és az emberiségről szóló ismereteket csak a megfigyelés, a tanulás és az újragondolás folyamatos gyakorlásával lehet megszerezni.
 • Ezen okokból kifolyólag nem törekszünk arra, hogy nézeteink kritika felett álljanak, és nem is kívánjuk azokat rákényszeríteni az egész emberiségre. Ellenkezőleg, elkötelezettek vagyunk az eszmecsere és a gondolatok korlátlan kifejezése mellett, és igyekszünk együttműködni különböző meggyőződésű emberekkel, akik osztják értékeinket, mindezt egy jobb világ építése érdekében.
 • Meggyőződésünk, hogy az emberiségben megvan a lehetőség arra, hogy megoldja a béke és az emberi fejlődés előmozdítása során előtte álló problémákat a szabad kutatás, tudomány, együttérzés és képzelőerő segítségével.
 • Felszólítunk mindenkit, aki osztja ezt a meggyőződést, hogy szövetkezzék velünk ebben az inspiráló törekvésben.

A modern humanizmus nyilatkozata a Humanists International weboldalán