Esemény archívum

Első találkozóink története 2014-ig nyúlik vissza.
Itt gyűjtöttük össze a kezdeti időszak szegedi beszélgetéseinek hirdetéseit az utókor számára, valamint abból a célból, hogy inspirációként szolgáljanak a hasonló eseményeket szervezni szándékozó humanista társaink számára.


2014.02.26.
Ateista sörözés – Ateizmus és evolúció

 • milyen változásokat hozott az evolúció a gondolkodásunkban?
 • mi számodra a leglenyűgözőbb dolog az evolúció kapcsán?
 • vajon evolválódik az ateizmus?
 • lehetséges, hogy isten teremtette az evolúciót? 🙂

2014.03.26
Ateista sörözés – Tudomány és vallás

 • összeegyeztethető-e a tudomány és a vallás
 • adhat-e választ az “Élet nagy kérdéseire” a tudomány
 • a tudomány adhat-e olyan művészeti, társadalmi és spirituális inspirációt, mint amilyet a vallás

2014.05.07.
Ateista sörözés – Ateizmus és erkölcs

 • van-e különbség a hívők és nem hívők közt erkölcsileg?
 • honnan tudjuk mi a jó és mi a rossz?
 • megtalálható-e az emberi erkölcs gyökere a csimpánzoknál és más állatoknál?
 • erkölcsös-e a hívőket, ill. a vallást kritizálni?
 • zuhanó repülőgépen vannak-e ateisták 🙂

2014.05.14.
Ateista sörözés – Ateizmus és evolúció

– milyen változásokat hozott az evolúció a gondolkodásunkban?
– mi számodra a leglenyűgözőbb dolog az evolúció kapcsán?
– hogyan reagálnak a vallásos emberek az evolúció bizonyítékaira?
– lehetséges, hogy isten teremtette az evolúciót? 🙂


2014.05.28.
RACIONÁLIS EST: Menny és Pokol

 • a többség szerint létezik túlvilág – ha sokan és régóta hisznek benne, akkor igazuk van?
 • a halálfélelem elégséges érv a mennyország mellett?
 • hogyan létezhet mennyország, ha létezik a pokol?
 • hogyan nyugtasd meg rokonaidat/barátaidat, akik szerint örökké a pokolban fogsz égni?

2014.06.04.
RACIONÁLIS EST: Ateizmus és Evolúció

 • milyen változásokat hozott az evolúció a gondolkodásunkban?
 • mi számodra a leglenyűgözőbb dolog az evolúció kapcsán?
 • hogyan reagálnak a vallásos emberek az evolúció bizonyítékaira?
 • lehetséges, hogy isten teremtette az evolúciót? 🙂

2014.08.18.
RACIONÁLIS EST: Racionalitás és Hit

 • összefér a racionális gondolkodás a hittel?
 • tanítható-e a bizonyítékokon alapuló gondolkodás?
 • hogyan viszonyulsz a vallásos, babonás emberekhez?
 • neked milyen irracionális szokásaid, gondolataid vannak?

2014.07.02.
RACIONÁLIS EST: A vallások jövője

 • elmúlnak-e majd egyszer a vallások?
 • milyen lenne egy vallások nélküli világ?
 • mi veheti át a vallások szerepét? (jó esetben, rossz esetben)

2014.08.13.
RACIONÁLIS EST: APOLLO 11

Téma: Az első holdra szállás 45. évfordulója

 • mit tanultunk a holdutazásokból?
 • érdemes-e újra a Holdra utazni, vagy a következő célpont a Mars legyen?
 • mi lehet az oka a holdra szállást megkérdőjelező elméleteknek?

2014.08.25.
Humanista szalonnasütés (Vagy bográcsozás, vagy filmvetítés az időjárás függvényében)


Szeretettel meghívunk titeket egy jó hangulatú beszélgetésre szalonnasütés közben. Amennyiben úgy alakul pár rövid témába vágó dokumetum filmet is vetítünk majd (a hangulattól is függ).


2014.09.24.
RACIONÁLIS EST: Az Emberállat

Akár allegorikusan, akár szó szerint értelmezzék is, de a(z ábrahámi) vallások az embert és az állatokat két teljesen külön kategóriaként értelmezik. Az evolúció alapján azonban ez még csak allegorikusan sem értelmezhető.
Mit jelent tehát az, hogy az ember különbözik az állatoktól? Különbözik-e egyáltalán bármi lényegi dologban? Ráadásul mi van, ha nincs semmiféle alapvető különbség köztünk? Mi következik mindebből?
Ilyen és ehhez hasonló kérdésekről fogunk beszélgetni a mostani sörözés alkalmával.

 • szerinted különbözik-e az állat és az ember, és ha igen, miben?
 • ha állatokként gondolunk magunkra, akkor nem fogunk-e úgy is viselkedni? (ez egy közkeletű vallásos érv)
 • ha az ember is állat, akkor az embereknek miért vannak jogaik, az állatoknak pedig miért nincsenek?
 • ismered-e a kifejezést, “non human person”? Mi a véleményed róla?

2014.10.15.
RACIONÁLIS EST: Ateizmus és Csillagok

Minden nagyobb vallás az emberi történelem olyan időszakában alakult ki, amelyben a világról alkotott szemléletünk radikálisan különbözött a mai, tudományos világképtől. Nem csoda, hogy ezekben az ember úgy jelenik meg, mint valami felsőbbrendű lény, akinek gondjaira van bízva a világ, sőt aki ezen túlmenően az egész mindenség, az egész világ teremtésének végső célja és értelme. Ehhez képest a tudomány felfedezte, hogy az ember egy a rengetek különböző állat közül, nincs semmiféle kitüntetett szerepe, a Föld bolygó csak egy, a céltalanul keringő milliárdnyi másik planéta közül, a világ egyáltalán nem törődik velünk, az univerzum törvényei nem értünk dolgoznak, az univerzum törvényei ahogy létrehoztak minket, ugyanúgy bármikor el is pusztíthatnak, ha pedig boldogulni akarunk a világban, akkor azért nekünk kell tennünk, másra, különösen valamiféle mindenható apukára nem támaszkodhatunk. Hová vezet mindez? Nem rettenetes-e, hogy ennyire jelentéktelenek vagyunk az univerzumban? Vagy épp ez az a kihívás, ami egyszerre tölt el alázattal és inspirál cselekvésre? Gyertek, beszéljük meg!

 • hogyan tekint egy ateista arra a bolygóra, amelyen mindannyian élünk, mit jelent számodra ez a “pale blue dot”, vagyis a Föld?
 • hogyan lehet inspiráló egy ateista számára a létezés céltalansága?
 • jelenlegi ismereteink szerint a Föld az egyetlen hely a világon, ahol emberi élet lehetséges. Nem vagyunk-e valamilyen értelemben mégiscsak különleges helyzetben?
 • te hogy látod a különbséget a vallások és az ateizmus között a világban elfoglalt helyünkkel kapcsolatban?

2014.10.29.
RACIONÁLIS EST: Ateizmus és Halál

 • hogyan nézel szembe a saját/egy szeretted halálával
 • mit mondhatunk annak, aki fél a haláltól (és pl ezért hívő)
 • van-e jogunk meghalni, ha akarunk (mit gondolsz az eutanáziáról)
 • mit csinálsz, ha halálod után kiderül, hogy mégis van isten 🙂

2014.11.19.
RACIONÁLIS EST: Racionalitás és Babonák

 • vannak-e babonáid?
 • mit mondanak a babonáink történelmünkről?
 • hogyan viszonyulsz babonás ismerőseidhez/rokonaidhoz?
 • van-e összefüggés a babonásság és a vallásosság között?
 • hogyan küzdhetők le / kell-e leküzdeni a babonákat?

2014.12.17.
RACIONÁLIS EST: Ateizmus és Karácsony

 • keresztény ünnep-e a karácsony?
 • mit ünnepelsz, ha nem Jézus születését?
 • értékvesztett-e az ünnep, ha nincs vallásos tartalma?
 • ki hozza az ajándékot (Jézuska, Télapó, etc.)?
  Szeretettel várunk mindenkit évbefejező találkozónkon, melyen a fenti témához kapcsolódó kérdéseket beszéljük meg eleinte enyhén moderált, majd kötetlenebb formában, egy forraltbor és egymás társaságában.?

2015.01.28.
Humanista Sörözés: A SZÓLÁS SZABADSÁGA – Indokolt lehet a cenzúra?

A francia merénylet és a kuruc.infós cikk letiltása miatt aktuális a téma. Vajon szabad-e korlátozni a szólás szabadságát?
Várunk mindenkit szeretettel egy jó hangulatú, moderált filozófiai beszélgetésre.


2015.02.18.
RACIONÁLIS EST

Ezúttal kötetlen beszélgetést fogunk folytatni bármilyen, a csoport témájával, céljaival kapcsolatos témakörben.
Találkozóink céljai:

 • közösséget teremteni a szegedi racionális gondolkodású, humanista, szekuláris, ateista, agnosztikus, szkeptikus, naturalista, és tudománykedvelő emberek számára.
 • támogatni a kritikus gondolkodás elterjedését
 • népszerűsíteni a világ megismerésének tudományos módszerét
  Ha nagyra értékeled és izgalmasnak tartod a tudomány eredményeit, de nyomasztónak érzed hiedelmekkel teli korunkat, akkor gyere el egy kellemes beszélgetésre, ismerkedésre!

2015.03.04.
RACIONÁLIS EST: Értelem és Érzelem

 • Befolyásolják-e világnézetedet az érzelmeid?
 • Miért törnek elő sokunkban az érzelmek, amikor a vallás, hit, dogmák kerülnek szóba?
 • Ha nyílvánvaló, hogy érzelmeink félrevezethetnek, miért hagyja magát annyi ember megjutalmazni/megfélemlíteni a vallások ígéretei által?
 • Felépíthető-e egy humánus világ pusztán logikus és racionális alapon?
  Ezen találkozónk Leonard Nimoy, valamint Gene Roddenberry munkássága előtt tiszteleg.

2015.03.25.
RACIONÁLIS EST: Racionalizmus és “szerepjáték”

Avagy a kígyó csábításától a feminizmus virágzásáig.

 • Hogyan lehet a mai világban a szerepekben megmaradni?
 • Hová vezet a nők elférfiasodása?
 • Férfi szemmel, ez milyen kérdéseket és új kihívásokat vet fel?
 • Lehet-e a szerepek között átmenetet képezni, illetve megfigyelhető-e egy fajta összemosódás a határok között?
 • Szabad-e kialakítani túlzottan nő, illetve férfi többségű közösségeket?
 • A vallás szab-e határt minden esetben a feminizmus terjedésének, ez főként európai vallásokban tapasztalható-e?
 • Mi a társadalmi és biológiai veszélyei a túlzott nemek közötti harcnak?

2015.04.08.
RACIONÁLIS EST: Ateizmus és Húsvét

 • Honnan ered a Húsvét ünnepe?
 • Keresztény ünnep-e a Húsvét a mai Magyarországon?
 • Van-e értelme Húsvétot ünnepelni annak, aki nem hisz a feltámadásban (Krisztuséban, és a sajátjában)?
 • Te hogy ünnepled a Húsvétot?

2015.05.06.
SZEGEDI HUMANISTA EST

 • Mi a Humanizmus?
 • Vallás a Humanizmus?
 • Tudod mi a különbség a vallásos humanizmus és a (szekuláris) Humanizmus közt?
 • Helyettesítheti a Humanizmus a vallást?
 • Az ateistákat gyakran vádolják azzal, hogy nem hisznek semmiben. Szerinted a Humanizmus megfogalmaz olyan pozitív állításokat, amelyeket az ateisták is felvállalhatnak?
 • Szerinted mit kellene magába foglalnia a Humanizmusnak?

  Találkozóink céljai:
 • közösséget teremteni a szegedi racionális gondolkodású, humanista, szekuláris, ateista, agnosztikus, szkeptikus, naturalista, és tudománykedvelő emberek számára.
 • támogatni a kritikus gondolkodás elterjedését
 • népszerűsíteni a világ megismerésének tudományos módszerét
  Ha nagyra értékeled és izgalmasnak tartod a tudomány eredményeit, de nyomasztónak érzed hiedelmekkel teli korunkat, akkor gyere el egy kellemes beszélgetésre, ismerkedésre!

2015.05.16.
Szegedi Humanista Találkozó

A Humanisták bizonyítékokra és az értelemre alapozzák nézeteiket. A tudományos módszerhez fordulnak segítségül a természet megbízható megismeréséhez, ezért elutasítják a vallásokat, az áltudományt, és a természetfelettit.

A humanisták az empátia segítségével döntik el, hogy mit a leghelyesebb cselekedni. Az emberi történelem során mindig is az együttérzés volt az erkölcs alapja, mely mások jogainak és alapvető emberi méltóságának tiszteletére ösztönöz.

A fentiekre alapozva a humanisták igyekeznek jóindulatúak lenni, és ezt a jóindulatot és boldogságot terjeszteni. Ez az egyetlen életünk, nem lesz másik, ezért az a célunk, hogy jót tegyünk, és jól éljünk!
Sokunk szerint a fenti világnézet és gondolkodás ma Magyarországon egyre nagyobb hiánycikk, így mi, azaz néhány humanista aktivista úgy döntöttünk, hogy megalakítjuk a Magyar Humanista Társaságot , amelynek első országos, informális találkozójára Szegeden kerül sor. Erre az alkalomra invitálunk minden hasonló gondolkodású embert sok szeretettel. Ha szívesen résztvennél a társaság aktív munkájában, akkor is, de ha csak egy értelmes beszélgetésre, és azután egy jó kis borozásra vágysz meggyőződéses humanisták társaságában, akkor is. 🙂
Program:
15.00 – 19.00: Ismerkedés, kötetlen beszélgetés, illetve
az alakuló társaság céljainak átbeszélése, tervezése
(helyszín: Nyugi kávézó, Vitéz u. 28.)
19.00–től késő estig: A Szegedi Borfesztivál programsorozatán való részvétel


2015.07.30.
SZEGEDI HUMANISTA EST: Bolygók, amerre a szem ellát!

Plútó és Kepler-452b: új bolygók, amerre a szem ellát!
A New Horizons teljesítette fő küldetését, és elhaladt a Plútó mellett, ezzel lezárult a Naprendszer felfedezésének hőskora.
Ezzel párhuzamosan egy másik kor kezdődik, melyben exobolygók ezreit fedezzük fel, köztük a Földhöz egyre hasonlóbbakat.

 • Mit jelent ez a földi élet szempontjából? Egyedi? Általános?
 • Ijesztő-e a gondolat, hogy talán mi vagyunk a legintelligensebbek a világegyetemben?
 • Az eddigi felfedezések tükrében mi lenne a vallások válasza, ha földönkívüli életről szereznénk tudomást?

Ezzel az eseménnyel közösségünk történetében az első korszak lezárult.

Az ezt követő eseményeinkről itt olvashatsz bővebben: A Magyar Humanista Társaság eseményei